Q&A

Nơi bạn có thể hỏi các câu hỏi liên quan tới chương trình THE SCENT SHOW được thực hiện bởi NOTE - The Scent Lab và các Brands collab cùng chúng tôi.